Dyskryminacja ze względu na religię w miejscu pracy

Nietolerancja pozostaje jednym z największych kłopotów wśród pracowników w Polsce. Chociaż nietolerancja zważywszy na religię i inne czynniki została zdelegalizowana, to dalej zdarzaj się zanadto często. Jeśli masz do czynienia z nietolerancją ze względu na własne przekonania wyznaniowe, wiek, rasę bądź inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

Wolność religijna jest jednym z podstawowych praw zapewnionych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni by realizować prywatną duchowość, samodzielnie albo we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Wraz z cechami indywidualnymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii ochranianych poprzez prawo.

Nietolerancja może przydarzyć się wszędzie i przybierać różne odmiany. Niektórzy ludzie błędnie sądzą, iż dotyczy wyłącznie osób z mniejszości etnicznej – z nierównym traktowaniem może spotkać się każdy.

W miejscu pracy nietolerancja przybiera formę selektywnego zatrudniania i dymisjonowania. Jest to niezgodne z prawem by zwolnic kogoś poprzez odmienne wyznanie. Nietolerancja może być bardziej subtelna, jak między innymi odmowa szkoleń.

Jeśli wskutek swoich przekonań wyznaniowych masz do czynienia z dyskryminacją w miejscu pracy, masz prawo stanąć w obronie własnych praw. Szukając pomocy u prawnika, jak prawnik Wrocław, można podać pracodawców do sądu o ich niedozwolone praktyki. Jeżeli wygrasz rozprawę będziesz miał szanse na kompensatę.