Przejawy nietolerancji w pracy

Dyskryminacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym świecie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości poruszania się ludzie podróżują po całym globie i wykonują zawód w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to kierować do dyskryminacji rasowej we wspólnocie.

Segregacja w miejscu pracy wpływa na morale i pewność siebie pracownika. Może to prowadzić do ograniczenia poziomu produktywności zatrudnionego lub całej brygady. To także nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są konsultowane i przeprowadzane.

Z tych względów rządy na całym globie przedłożyły przepisy zabraniające nietolerancji w miejscu pracy. Zagwarantowano ochronę jednostki przed nierównym traktowaniem ze względu na rasę i kolor skóry, co do nagród, szkoleń i odwołań. Ponadto norma zaświadcza, iż każda poszkodowana osoba może pozwać pracodawcę do sądu, a tam pożądana jest pomoc adwokata jak prawnik prawo Wrocław.

Pomimo jasnego prawa zgłaszanych jest coraz więcej przypadków dyskryminacji. Może to też wynika z pogłębiającej się znajomości praw pracowniczych pośród zatrudnionych.