Rodzaje nietolerancji w miejscu pracy

Jestem pewien, iż niejednokrotnie natrafiłeś na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w ciągu swojej kariery zawodowej. Tu, w Polsce takie działania są nielegalne i na pewno każdy kraj ma takie same zasady.

Oto skrótowa lista rodzajów dyskryminacji w miejscu pracy:

Nietolerancja rasowa

Dzieje się tak, kiedy pracownicy bądź nawet dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy w sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie szanują a to wpływa na to jak są traktowani.

Dyskryminacja płciowa

Dzieje się tak, gdy pracodawca na przykład okazuje więcej szacunku pracownikom płci męskiej. Takie nierówne traktowanie trwa już od wielu lat. Niektórzy ludzie sądzą, iż faceci są lepsi we wszystkim co czynią. To nie jest prawda. Kobiety mogą wykonywać te same zadania w podobny sposób jak mężczyźni, na tym samym poziomie.

Dyskryminacja ze względu na narodowość i język

Dzieje się tak, kiedy pracownik jest w inny sposób traktowany poprzez swoje pochodzenie. Wyobraź sobie, iż narodziłeś się w Czechach a na rozmowie kwalifikacyjnej słyszysz, że nie mogą Cię zatrudnić przez Twój akcent.

Dyskryminacja z uwagi na religię

Dzieje się tak, gdy pracownik jest niesprawiedliwie traktowany jedynie poprzez odmienną wiarę.

Dyskryminacja mając na uwadze orientację seksualną

Z tym rodzajem dyskryminacji mamy do czynienia, kiedy ktoś jest źle traktowany przez swoje upodobania seksualne. Pracodawca może nie zatrudnić kogoś bądź nawet zwolnić wyłącznie z tego powodu, że ta osoba jest homoseksualistą.

To wyłącznie kilka z całego szeregu gatunków nietolerancji w miejscu pracy. Każdy przejaw nierównego traktowania jest niezgodny z prawem, pożądana jest pomoc prawnika – adwokat Wrocław to profesjonalista zajmujący się prawem pracy.